Projektų viešinimas


PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

SAULIAUS LABANAUSKO FIRMA "SADILĖ" "ĮMONĖS KONKURENCINGUMO DIDINIMAS"

Įgyvendinus projektą modernizuota ir išplėsta miškų ūkio veiklos techninė bazė bei įmonei priklausančiuose miškuose atliktas jaunuolynų bei krūmynų pertvarkymas, taip diegiant inovatyvias technologijas bei sukuriant pagrindą miškininkystės ekonomonės vertės didinimui ir įmonės konkurencingumo užtikrinimui. Šio projekto įgyvendinimas ir įdiegta inovatyvi technika leis vykdyti tvarų miškų valdymą.

Projekto investicijų finansavimui gauta parama iš  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų